ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Get Adobe Flash player

PROJEKT UNIJNY ETAP I

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
 OPIS PROJEKTU

 

PROJEKT UNIJNY ETAP II

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Etap II dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.955.961,84 zł."
OPIS PROJEKTU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
DLA MEDIÓW
KONTAKT

 

 
 
 
 
 

Ogłoszenie

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 


 

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. dokonał zakupu dwóch nowych klimatyzowanych mini autobusów typ KARSAN JEST+ do obsługi Komunikacji Miejskiej, które mają zastąpić użytkowane do tej pory najstarsze i najbardziej wyeksploatowane pojazdy.

Zakupu dokonano w drodze przetargu nieograniczonego. Decyzję związaną z wymianą taboru autobusowego podjęliśmy mając na uwadze:

- poprawę jakości świadczonych usług publicznych

- poprawę komfortu podróży transportem zbiorowym

- wzrost niezawodności funkcjonowania transportu publicznego

- poprawę wizerunku transportu zbiorowego

- zmniejszenie emisji toksyczności spalin do środowiska

- ograniczenie kosztów eksploatacji i napraw

Życzymy wszystkim naszym Klientom bezpiecznego i przyjemnego podróżowania naszymi środkami transportu.

 


INFORMACJA

“Spółka dokonała zakupu nowego samochodu do zagospodarowania odpadów stałych. Środki na zakup sprzętu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 700 000 zł. Całkowity koszt netto wyniósł 730 000 zł.”

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. informuje, że Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr XXVII/191/2016 w dniu 9 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Uchwała została podjęta na podstawie art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139).

NOWE TARYFY (cennik)


Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. uzyskał Statut Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2016r. podjął uchwałę nr 104/16 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zlokalizowana w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 została wpisana jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami. W dniu 14 lipca 2016 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie z dniem 28.07.2016r. rozpocznie prace związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.


 

SEGREGUJESZ-PŁACISZ MNIEJ!

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki. Szczegółowy sposób segregacji określają poszczególne gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gminach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Wtedy do segregacji wystarczą dwa pojemniki. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis segregacji odpadów dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

Papier – worek niebieski (czytaj więcej ...)

Szkło – worek zielony (czytaj więcej …)

Plastik – worek żółty (czytaj więcej …)

Bioodpady – worek czarny (czytaj więcej …)

Popiół paleniskowy – worek szary (czytaj więcej …)

Odpady zmieszane – pojemnik (czytaj więcej …)

Pozostałe odpady segregowane – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady segregowane powstałe w gospodarstwach domowych;

- odpady biodegradowalne,

- drobne odpady budowlane i remontowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),

- meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.)

- zużyte opony,

- popiół,

- chemikalia: lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,

- baterie i akumulatory,

- zużyte źródła światła (żarówki i świetlówki),

- papier i tektura,

- metal i tworzywa sztuczne,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Odpady komunalne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.