ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Get Adobe Flash player

PROJEKT UNIJNY ETAP I

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
 OPIS PROJEKTU

 

PROJEKT UNIJNY ETAP II

 

 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Etap II dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.955.961,84 zł."
OPIS PROJEKTU
AKTUALNOŚCI
GALERIA
DLA MEDIÓW
KONTAKT

 

 
 
 
 
 

Spółka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do dnia 30.11.2017r.  na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 


Ogłoszenie

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 


 

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. dokonał zakupu dwóch nowych klimatyzowanych mini autobusów typ KARSAN JEST+ do obsługi Komunikacji Miejskiej, które mają zastąpić użytkowane do tej pory najstarsze i najbardziej wyeksploatowane pojazdy.

Zakupu dokonano w drodze przetargu nieograniczonego. Decyzję związaną z wymianą taboru autobusowego podjęliśmy mając na uwadze:

- poprawę jakości świadczonych usług publicznych

- poprawę komfortu podróży transportem zbiorowym

- wzrost niezawodności funkcjonowania transportu publicznego

- poprawę wizerunku transportu zbiorowego

- zmniejszenie emisji toksyczności spalin do środowiska

- ograniczenie kosztów eksploatacji i napraw

Życzymy wszystkim naszym Klientom bezpiecznego i przyjemnego podróżowania naszymi środkami transportu.

 


INFORMACJA

“Spółka dokonała zakupu nowego samochodu do zagospodarowania odpadów stałych. Środki na zakup sprzętu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 700 000 zł. Całkowity koszt netto wyniósł 730 000 zł.”

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. informuje, że Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr XXVII/191/2016 w dniu 9 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Uchwała została podjęta na podstawie art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139).

NOWE TARYFY (cennik)


Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. uzyskał Statut Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2016r. podjął uchwałę nr 104/16 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zlokalizowana w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11 została wpisana jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) do obsługi ostrołęcko-siedleckiego regionu gospodarki odpadami. W dniu 14 lipca 2016 r. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie z dniem 28.07.2016r. rozpocznie prace związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.


 

SEGREGUJESZ-PŁACISZ MNIEJ!

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Korzyści jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki. Szczegółowy sposób segregacji określają poszczególne gminy. Główna zasada jest jednak wszędzie taka sama – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane. W niektórych gminach tworzywa sztuczne, metal, papier, a czasem również szkło, zbierane są jako jedna frakcja, nazywana odpadami surowcowymi lub suchymi. Wtedy do segregacji wystarczą dwa pojemniki. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis segregacji odpadów dla Miasta Ostrów Mazowiecka.

Papier – worek niebieski (czytaj więcej ...)

Szkło – worek zielony (czytaj więcej …)

Plastik – worek żółty (czytaj więcej …)

Bioodpady – worek czarny (czytaj więcej …)

Popiół paleniskowy – worek szary (czytaj więcej …)

Odpady zmieszane – pojemnik (czytaj więcej …)

Pozostałe odpady segregowane – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, mogą BEZPŁATNIE przekazać do PSZOK pozostałe odpady segregowane powstałe w gospodarstwach domowych;

- odpady biodegradowalne,

- drobne odpady budowlane i remontowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD),

- meble i odpady wielkogabarytowe (stoły, krzesła, szafki, łóżka, dywany, materace, rowery itp.)

- zużyte opony,

- popiół,

- chemikalia: lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.,

- baterie i akumulatory,

- zużyte źródła światła (żarówki i świetlówki),

- papier i tektura,

- metal i tworzywa sztuczne,

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Odpady komunalne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 14:00.